Gravvård, Gravstenar

Gravvården är ett minne av en kär anhörig eller släkting. Vårt mål är att underlätta så mycket som möjligt under en svår tid.
Vi hjälper er i lugn och ro att tänka och planera gravvården så att den blir personlig och att ni känner er nöjda. 

Vi monterar alla gravvårdar enl. föreskrifter från Centrala grav-vårdskommittens anvisningar. Vi ombesörjer ansökningar och ritningar till kyrkogårdsnämnden.

Nedan följer ett urval av gravvårdar från Nossebro Stenhuggeri