Gravstenar av Natursten

Natursten är en tidlös produkt full av charm. Natursten är naturliga stenmaterial som plockats eller brutits för att användas, som i vårt fall, som material till gravvård och gravstenar. Exempel på naturstenmaterial är skiffer, marmor, kalksten, sandsten och vanliga bergarter som granit.

Nedan följer ett urval av naturstenar.